Ipro_1

Iimveliso

Inkqubo yoBuyiselo loBunyanzeliso loMoya, iziBothi zokuMasa iNyawo kunye nomlenze woMoya wokuBoleka kweGazi kunye nokuBuyiselwa ngokukhawuleza, isixhobo sokuNceda iiNtlungu1 Inkqubo yoBuyiselo loBunyanzeliso loMoya, iziBothi zokuMasa iNyawo kunye nomlenze woMoya wokuBoleka kweGazi kunye nokuBuyisa ngokukhawuleza, isixhobo sokuNceda iintlungu ze-Muscle2. Inkqubo yoBuyiselo loBunyanzeliso loMoya, iziBothi zokuSiza iNyawo kunye nomlenze woMoya wokuBoleka kweGazi kunye nokuBuyisa ngokukhawuleza, isixhobo sokuNceda iintlungu zeMuscle3 Inkqubo yoBuyiselo loBunyanzeliso loMoya, iziBothi zokuMasa iNyawo kunye nomlenze woMoya wokuBoleka kweGazi kunye nokuBuyisa ngokukhawuleza, isixhobo sokuNceda iintlungu zeMuscle4. Inkqubo yoBuyiselo loBunyanzeliso loMoya, iziBothi zokuSiza iNyawo kunye neLeg yoMoya wokujikeleza kwegazi kunye nokuBuyisa ngokukhawuleza, iSixhobo sokuNcedisa iintlungu zeMuscle5.

Inkqubo yoBuyiselo loBunyanzeliso loMoya, iziBothi zokuMasa iNyawo kunye nomlenze woMoya wokuBoleka kweGazi kunye nokuBuyisa ngokukhawuleza, isixhobo sokuNceda iintlungu zemisipha.